Vypočte druhou odmocninu čísla (sqrt vychází z anglického square root, což znamená druhá odmocnina):

Sqrt()=