SHA-1 (Secure Hash Algorithm) je rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky - délka řetězce vygenerovaného sha1 je vždy 40znaků.

sha1()=