Převede číslo v radiánech na stupně. Například: rad2deg(10) = 572.957795131

Rad2Deg()=