Bitový operátor OR bere dva bitové vzory o stejné délce a vytváří nový bitový vzor, jehož hodnota závisí na hodnotě vstupních bitových vzorů. Porovnává postupně jeden po druhém příslušné bity (první bit prvního vzoru s prvním bitem druhého vzoru, druhý bit prvního vzoru s druhým bitem druhého vzoru atd.) a provádí s každým párem logickou operaci OR. Výsledek je pak hodnota 1, pokud alespoň jeden bit (nebo také oba dva) mají hodnotu 1, nebo je výsledek hodnota 0, pokud oba dva bity mají hodnotu 0.

OR =