Message-Digest algorithm (md5) je v kryptografii rodina hašovacích funkcí, která z libovolného vstupu dat vytváří výstup fixní délky, který je označován jako hash (česky někdy psán i jako haš).

Délka vygenerovaného MD5 řetězce je vždy 32znaků.

md5()=