Vypočte desítkové číslo korespondující s hexadecimálním číslem. Například: hex2dec(ee) = 238

Hex2Dec()= 0