Bitový operátor AND bere dva bitové vzory o stejné délce a vytváří nový bitový vzor, jehož hodnota závisí na hodnotě vstupních bitových vzorů. Porovnává postupně jeden po druhém příslušné bity (první bit prvního vzoru s prvním bitem druhého vzoru, druhý bit prvního vzoru s druhým bitem druhého vzoru atd.) a provádí s každým párem logickou operaci AND. Hodnota bitu na dané pozici ve výsledku je 1, pokud jsou hodnoty bitů na téže pozici v obou vstupních bitových vzorech 1, jinak je hodnota bitu na dané pozici ve výsledku 0.

AND =